Kancelaria MKKL

Nasz Zespół

Piotr Matuszczyk
Radca Prawny - Właściciel

Posiada bogate i sięgające blisko 20 lat doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Swoje doświadczenie zdobywał nie tylko w ramach pracy w Kancelariach oraz współpracy z adwokatami oraz radcami prawnymi, ale także w ramach własnej praktyki oraz świadczonej w ramach niej obsługi zarówno podmiotów krajowych, jak i zagranicznych, w tym holdingów. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, prawa kontraktów, prawa nieruchomości, prawa spółek oraz prawa rynku kapitałowego, doradztwie przy finansowaniu przedsiębiorstw, prawa budowlanego, prawa handlowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także prawa podatkowego i administracyjnego. W ramach posiadanego bodatego doświadczenia procesowego wielokrotnie zajmował się prowadzeniem bardzo dużych sporów cywilnych i gospodarczych, w tym zarządając w ramach nich strategią procesową, a także prowadził postępowania administracyjne, podatkowe, i sądowo-administracyjne. Wielokrotnie również organizował kompleksową obsługę zgromadzeń wspólników oraz walnych zgormadzeń, w tym przy rozproszonej strukturze udziałowej lub akcjonariuszy

Katarzyna Kaczmarek - Bogdan
Radca Prawny - Właściciel

W 2016 r. ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. W trakcie trwania aplikacji zdobyła doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym w szczególności z zakresu dochodzenia należności, egzekucji wierzytelności, jak również z zakresu prawa gospodarczego oraz administracyjnego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym przede wszystkim spółek prawa handlowego, poczynając od tworzenia Spółek, nadzoru nad ich działalnością, sporządzaniem dokumentów korporacyjnych, organizowaniem oraz reprezentacją wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeniach wspólników oraz walnych zgromadzeniach. Zajmuje się także prowadzeniem sporów sądowych, administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych, posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań rejestrowych oraz wieczystoksięgowych. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, prawa spółek, prawa nieruchomości, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także prawa administracyjnego.

Mateusz Kaczmarek
Radca Prawny - Właściciel

Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, w tym spółek publicznych. Jego praktyka od 2007 roku obejmuje doradztwo korporacyjne w najszerszym zakresie, tak w sprawach z zakresu prawa handlowego, prawa spółek, prawa pracy, jak i w postępowaniach administracyjnych dotyczących w szczególności rynku nieruchomości. Zdobył doświadczenie w nadzorcze korporacyjnym, jako członek rad nadzorczych spółek działających w różnych sektorach rynku, w tym również spółek publicznych. Reprezentuje podmioty oraz ich zarządy w sporach, transakcjach, negocjacjach oraz bieżącej działalności biznesowej. Doradza w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Od 2010 roku wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Możesz się z nami skontaktować i porozmawiać o Twojej sprawie.