Każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, może decydować o tym, co stanie się z jej majątkiem po śmierci. Sposobem na wyrażenie swojej woli jest sporządzenie testamentu. Jak to zrobić? Jakie ponosi to konsekwencje? Czym różnią się dziedziczenie ustawowe i testamentowe? Wyjaśniamy.

Czym jest dziedziczenie testamentowe – definicja

Testamentowe dziedziczenie to jeden ze sposobów na rozporządzenie swoim majątkiem. Testator, a więc osoba spisująca testament, wskazuje, kto po jej śmierci ma otrzymać spadek. W sytuacji, gdy zmarły pozostawił ważny testament, to on w pierwszej kolejności jest uwzględniany przy podziale majątku.

Jeżeli testamentu nie ma, stosuje się dziedziczenie ustawowe. W tej sytuacji majątek przejmują krewni zmarłego, zgodnie z ustaloną w przepisach prawa kolejnością.

Kto może sporządzić testament?

Testament może sporządzić każda osoba, która:

Warto wiedzieć, że testament można spisać w dowolnym momencie swojego życia. Można go też odwołać i spisać nowy.

Zasady dziedziczenia testamentowego

Dziedziczenie na mocy testamentu ma priorytet wobec dziedziczenia ustawowego. Warto wiedzieć, że:

Dziedziczenie testamentowe a ustawowe

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe różnią się znacząco. Zasady odnoszące się do tego pierwszego są stosowane w sytuacji, gdy w momencie otwarcia spadku nie było testamentu albo kiedy wszyscy testamentowi spadkobiercy odmówią przejęcia majątku. Wówczas kolejność dziedziczenia jest regulowana przepisami prawa i uzależniona od sytuacji rodzinnej zmarłego. Są np. sytuacje, w których majątek przejmują nawet dziadkowie spadkodawcy.

Przy dziedziczeniu testamentowym testator może wskazać dowolne osoby oraz nałożyć dodatkowe warunki przejęcia spadku, np. konieczność spełnienia określonego świadczenia majątkowego.

W jaki sposób sporządza się testament?

Testament można sporządzić na kilka różnych sposobów. Co do zasady wyróżnia się testamenty zwykłe oraz testamenty szczególne.

Do tej pierwszej grupy zalicza się:

Za testamenty szczególne uznaje się:

Testament szczególny jest wiążący wyłącznie wówczas, gdy testator nie ma możności sporządzenia testamentu zwykłego.

W jakich sposób można odwołać testament?

Spadkodawca może w każdej chwili testament odwołać, o ile nadal zachowuje pełną zdolność prawną. Może to zrobić np.:

Dziedziczenie testamentowe a zachowek

Osoby spokrewnione z testatorem, które nie zostały uwzględnione w testamencie, a dziedziczyłyby po nim na drodze ustawowej, mogą się ubiegać o zachowek. Zazwyczaj wynosi on 50% wartości części majątku, który przysługiwałaby w chwili otwarcia spadku. Ubiegać się o niego mogą np. małżonek spadkodawcy, rodzeństwo spadkodawcy czy dzieci małżonka spadkodawcy, w zależności od sytuacji rodzinnej, na drodze sądowej.

Dziedziczenie testamentowe a podatek

Przyjęcie spadku wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego – bez względu na formę, w jakiej został on przekazany. Warto jednak wiedzieć, że nie zapłacą go osoby z tzw. grupy 1 podatkowej, a zatem najbliżsi krewni. Dotyczy to np. zstępnych spadkodawcy, wstępnych, pasierbów, małżonka, rodzeństwa, ojczyma i macochy. Muszą oni jednak zgłosić uzyskanie spadku do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od wejścia w jego posiadanie.

Pomoc przy dziedziczeniu testamentowym – Kancelaria MKKL

Kancelaria MKKL świadczy szeroki zakres usług związanych z dziedziczeniem testamentowym. To m.in. porady prawne dla testatorów i spadkobierców, a także wsparcie przy dochodzeniu swoich praw – związanych np. z zachowkiem – przez osoby nieujęte w testamencie.

Szczegółowe informacje o zakresie działania kancelarii można uzyskać, kontaktując się telefonicznie lub mailowo.