Jak pokazuje najnowszy raport InfoDług, w Polsce jest aż 2,66 mln niesolidnych dłużników. Każda nieuregulowana płatność – czy to przez klienta indywidualnego, czy przez biznesowego, to poważny problem dla przedsiębiorców. Rosnąca liczba nieuregulowanych faktur za zrealizowane usługi czy dostarczone produkty może nawet zagrozić płynności finansowej firmy. W wielu sytuacjach, aby doprowadzić do spłaty należności, potrzebna jest windykacja długów. W dochodzeniu spłaty długu może pomóc prawnik. Zobacz, jak i dlaczego to może być dobre rozwiązanie.

Windykacja – definicja i rodzaje

Windykacja należności to proces odzyskiwania należnych płatności. Wbrew pozorom, nie jest ona równoznaczna egzekucji komorniczej. Istnieje wiele skutecznych działań, które można przeprowadzić, zanim sprawa trafi do komornika.

Windykacja należności korzysta z bardzo szerokiego zakresu narzędzi – zarówno na drodze polubownej, jak i kiedy jest konieczne skierowanie sprawy do sądu. Oto, jak się dzieli to pojęcie.

Windykacja miękka i twarda

Twarda i miękka windykacja należności różnią się sposobem komunikacji z dłużnikiem, a także zastosowanymi rozwiązaniami prawnymi.

Jak przebiega proces windykacji i ile trwa?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, ile trwa skuteczna windykacja należności. Jest to uzależnione od wielu czynników, w tym od:

Jak dokładnie przebiega ten proces? Oto, jakie są rodzaje windykacji.

Krok 1: windykacja polubowna

W pierwszej kolejności stawia się na ugodowe odzyskiwanie długów. Na tym etapie:

Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, można rozpocząć windykację sądową.

Krok 2: windykacja sądowo-komornicza

Jeżeli dłużnik, mimo wezwania do zapłaty, nie uiścił należności, można mówić o konieczności kierowania sprawy na drogę sądową. To już windykacja twarda. Chodzi o wystąpienie z pozwem w celu uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności.

Gdy uzyska się nakaz zapłaty, może się rozpocząć windykacja komornicza. Mimo że egzekucja komornicza jest ostatecznością, może okazać się konieczna.

Jak odzyskać dług?

Wierzyciel ma dwa wyjścia: z jednej strony może próbować samodzielnie odzyskać dług. Z drugiej, może się tym zająć wynajęta przez niego firma windykacyjna.

Firmy windykacyjne przejmują na siebie zadania związane z kontaktem z dłużnikiem. Prowadzą zarówno postępowanie windykacyjne na drodze polubownej, jak i – gdy zachodzi konieczność –windykacji sądowej. Chociaż takie postępowanie o zapłatę faktur oznacza dla wierzyciela dodatkowe koszty windykacji, może przynieść lepsze efekty.

Sprawy związane z windykacją należności można także przekazać kancelarii prawnej specjalizującej się w odzyskiwaniu długów.

Współpraca z kancelarią prawną zwiększa efektywność działań windykacyjnych

Samodzielna windykacja faktur, chociaż jest możliwa, może narażać przedsiębiorcę na wiele problemów. Warto pamiętać, że:

Dlatego warto przekazać zadania związane z windykacją doświadczonej kancelarii prawnej. – Często zdarza się, że już nawet samo przesłanie przedsądowego wezwania do zapłaty podpisanego przez prawnika motywuje dłużnika do wypracowania porozumienia i uregulowania należności – mówi ekspert łódzkiej Kancelarii MKKL.

Eksperci w zakresie prawa mogą wyręczyć przedsiębiorcę m.in. w prowadzeniu negocjacji pozasądowych z dłużnikiem, reprezentować go, gdy sprawa wkroczy na drogę postępowania sądowego, a także kiedy wierzyciel kieruje sprawę do komornika. Ich profesjonalna wiedza i doskonała znajomość realiów windykacji sprawiają, że odzyskanie należnych pieniędzy staje się znacznie bardziej prawdopodobne.